För säkerhets skull,,,(131av186foton)

Så syns de små duniga storspovsungarna på åkern. De har klarat sig i så- och slåttertiderna. Men mamma måste nu vakta dem för andra faror. Ungarna är på åkern, mamma står vid vägen. Tror nog inte att bilarna ska köra in på åkern men vem vet,,,

Tema 83 För säkerhets skull

Du kan se fler bilder på 365foton 

Tema 29 För säkerhets skull

Du kan se fler bilder på 52 veckor 2021 – Blickpunkten.nu

Var är lampan?,,,

Att fota kommunikation finns i veckoutmaningen i min fotogrupp (Du kan se fler bilder på 52 veckor 2021 – Blickpunkten.nu). Jag har redan lagt in en bild i temat men ska nog lägga in en till.

En del i barns utveckling är kommunikationen. Kommunikation kan vara på så många sätt; via språket, via beröring, via gester, via blickar och mycket mera. Och har ni tänkt på varför vi ställer just frågan ”Var är lampan? Och svaret ”Där!” är lika viktigt. Sen gör vi gesten ”peka på lampan”. En fråga, ett påstående, en blick, en gest – Det är kommunikation.

Och så händer det som vi bör tänka  på  – Barn gör som vi gör, inte som vi säger.