2012 – Ammarnäs – Kungsleden – Rävfallet – Ammarnäs

Från Ammarnäs gick vi längs Kungsleden upp mot Stuorajåbba. När vi kom upp till Rävfallsstugan så valde vi att gå mot Davabvanna. Sedan fortsatte vägen ner mot Höbäcken. När vi var nere vid parkeringen så fick vi skjuts av ett gäng … så den sista biten gick riktigt fort. Vi fick lite tid över att besöka den berömda potatisbacken i Ammarnäs, det som kallas Sveriges åttonde underverk.

Potatisbacken är en brant södersluttning på en moränkulle från istiden, som är gynnsam genom att frosten kommer sent. Den började användas av Ammarnäs första aktive jordbrukare Nils Johansson, vilken övertog nybygget Övre Gautsträsk 1827. Backen harvas kollektivt i början av sommaren med hjälp av ett traktordrivet spel, medan odlingen i övrigt sker individuellt av byborna på ett tjugotal fördelade odlingslotter.