Gester,,,(210av365foton)

Gester kan vara bra och dåliga. Ibland är det outtalade ord som visas i gester. Tänk så mycket vi kan beröra med hur vi gestikulerar, tittar och vilka rörelser vi gör. Jag brukar tänka att ord är makt men även att behärska andra uttryckssätt är en viss del makt. En fist bump är någon typ av bekräftelse – yes, vi klarade det. Vad bra du är? En i grunden positiv grej. Bra när den bekräftar positiva saker.

 

Eget tema 382 (17av52) Gest (fist bump)

Du kan se fler bilder på 365foton2022