Påfyllning,,,(230av365foton)

Att fylla på tanken i dagens läge är en överraskning varje gång. Vem trodde att man skulle kunna betala för bensin på ett pris över 25 kr/liter. Min lilla bil kostar också om än inte lika mycket som de större fordonen. Men påfyllningen krävs då och då.

Eget tema 385 (20) Påfyllning

Du kan se fler bilder på 365foton2022

Tema 19 Fylla

Du kan se fler bilder på Blickpunkten.nu – 52 veckor 2022

På andra sidan,,,(224av365foton)

På andra sidan,,,av den mörka vintern

På andra sidan,,,

Vad finns där? Det känns som ljuset finns där. Ljuset som sprider sig även till den här sidan. Är det hoppet? Att alltid tro att det finns ljus, överallt, oavsett hur mörkt det är runt i kring. Jag väljer att tro att ljuset finns överallt, att det finns hopp oavsett hur mörkt det är…

Tema 168 Ljuset på andra sidan

Du kan se fler bilder på 365foton2022

Tema 48 Ljuset på andra sidan

Du kan se fler bilder på Blickpunkten.nu – 52 veckor 2022