Påfyllning,,,(230av365foton)

Att fylla på tanken i dagens läge är en överraskning varje gång. Vem trodde att man skulle kunna betala för bensin på ett pris över 25 kr/liter. Min lilla bil kostar också om än inte lika mycket som de större fordonen. Men påfyllningen krävs då och då.

Eget tema 385 (20) Påfyllning

Du kan se fler bilder på 365foton2022

Tema 19 Fylla

Du kan se fler bilder på Blickpunkten.nu – 52 veckor 2022

Gester,,,(210av365foton)

Gester kan vara bra och dåliga. Ibland är det outtalade ord som visas i gester. Tänk så mycket vi kan beröra med hur vi gestikulerar, tittar och vilka rörelser vi gör. Jag brukar tänka att ord är makt men även att behärska andra uttryckssätt är en viss del makt. En fist bump är någon typ av bekräftelse – yes, vi klarade det. Vad bra du är? En i grunden positiv grej. Bra när den bekräftar positiva saker.

 

Eget tema 382 (17av52) Gest (fist bump)

Du kan se fler bilder på 365foton2022